Pagina 1 / 3
 

Op deze pagina worden foto's geplaatst die door jullie zijn ingezonden.

Heb je foto's van Rustoord neem dan even contact op per e-mail. Als je ze daarna opstuurd worden
ze gescand en op de website geplaatst.
De foto's worden daarna retour gezonden.

       1958-59 Zuster Mathea met Iedje & Toos        Augustus 1958 Groep voor het Mariagrotje        Toos Spee ziek op de slaapzaal                
1958-59 Zr Mathea    Augustus 1958 Groep       Toos Spee ziek        Kinderen voor         Kinderen bij
met Iedje & Toos      voor het Mariagrotje        op de slaapzaal         het gebouw           een boom  

 

             

september 1967                oktober 1967                      september 1970        

 

              

  William & Kees in de       Tonnie & Carla in de        William & Carla in de      Juf Tiny (staand) met   

 speeltuin. juli 1968           tuin. juli 1968               speeltuin. juli 1968        kinderen. juli 1968   
 

    

Juf Elly Valk met groep kinderen      Juf Elly Valk met groep kinderen 
 

(De voorgaande 11 foto's zijn van de groep Beatrix toen Marie-Josť Cornelissen op Rustoord verbleef)

 

Onderstaande 10 foto's zijn gemaild door Huub Knubben

Familie van Lieshout groep Christina   
Familei Knubben  Huub Knubben  Juffrouw Toos & enkele kinderen Knubben

Fam. van Lieshout               Familie Knubben            Huub Knubben       Juffrouw Toos &
       groep Christina                                                                       enkele kinderen Knubben


Martien Knubben & Juf Toos zijn een boomhut aan het bouwen             Martien Knubben met Sinterklaas            tweeling Sjaak & Willie Knubben 1ste Communie
   
Martien Knubben & Juf Toos zijn      Martien Knubben            tweeling Sjaak & Willie Knubben         
  een boomhut aan het bouwen          met Sinterklaas                       1ste Communie                   

Sjaak Knubben links & Huub Knubben rechts op de hurken links Martien Knubben & 2e v rechts Willie Knubben & Henkie Raymakers
            Zuster Augusta (L) & Zuster Ancila (R)             Zuster Rosali & kinderen v versch groepen incl kinderen Knubben
   
 Kinderen Knubben &             Zuster Augusta (L) &               Zuster Rosali & kinderen        
    Henkie Raymakers                Zuster Ancila (R)                      van versch groepen          

 

Onderstaande 23 foto's zijn gemaild door Ina Wijnands

 

Jan Bruuse & Eugenio vd Pruis 20-3-64     Kinderverzorgster op de babykamer 8-9-65     Kinder WC-tjes 19-11-65
   Jan Bruuse & Eugenio       Kinderverzorgster op de                 Kinder WC-tjes 19-11-65               
vd Pruis 20-3-64             babykamer 8-9-65                                                                


Zuster Eurzella & en enkele kinderen 2-3-1966    Juffrouw Jeanne 29-4-1966    Juf Jeanne vd babykamer 23-5-66    Juf Jeanne 18-8-1966
   Zr. Eurzella & kinderen       Juffrouw Jeanne        Juf Jeanne vd baby-         Juffrouw jeanne       
      2-3-1966                   29-4-1966              kamer 23-5-1966                18-8-1966      


Juf Jeanne 18-8-1966      Juf Jeanne rechtsachter Gerdy Wijnands 18-8-1966     Op de weegschaal 1966     De babykamer 1966
        Juf jeanne, 18-8-1966     Juf Jeanne ra Gerdy    Op de weegschaal 1966    De babykamer 1966         

Wijnands 18-8-1966                               
 

Beneden in de babykamer 1966      Gerdy Wijnands in box links 1966      1e etage zuigelingen Fransje van Berkel
Beneden in de babykamer 1966          Gerdy Wijnands in                1e etage zuigelingen      

                                          de box links 1966                   Fransje v Berkel 


Juf Jeanne bij het babybadje      Peter Pressellissen in het kinderbadje      Martien vd Sanden & Eefje de Ridder
   Juf Jeanne bij                  Peter Pressellissen in                        Martien vd Sanden &    

het babybadje                     het kinderbadje                               Eefje de Ridder     

Gerard Lissum, Elsje & Jan v Berlo, Sander Ploum, Jolanda Renting   In de box   Peter Marcelissen   Boven op de commode
    Gerard, Elsje & Jan,            
In de box               Peter Marcelissen      Boven op de commode  

Sander, Jolanda                                                                                                 


Sander, Mabel, Rian, Truusje      Kinderverzorgsters & Zuster Ancilla
         Sander, Mabel,          Kinderverzorgsters & Zuster Ancilla   
                  Rian, Truusje                                                                    

 
 

Sluit dit venster om terug te keren.