De speetuin van TOEN, februari 1969, en NU april 2005

De speetuin van TOEN, februari 1969, en NU april 2005

Op de achtergrond is op beide foto's nog een deel van het gebogen dak van de rubberfabriek aan de Schijfstraat 16-18 te zien,

die in 1955 gebouwd is. De Schijfstraat is een zijstraat van de Heusdensebaan en ligt tussen Rustoord en de spoorlijn in.

Het gebouw is nu in dienst van GTI. Rechts op de nieuwe foto is het nieuwe GTI kantorencomplex te zien wat in het achterste gedeelte

van de 'Rustoord' tuin gebouwd is. De drie dikke bomen op de oude foto staan er niet meer. Zoals op de nieuwe foto te zien is is er van

de tuin slechts een veel kleiner gedeelte over gebleven. Ik heb getracht dezelfde 'fotopositie' in te nemen als de oude foto, echter dit is

niet gelukt. Hiervoor had ik moeten staan waar nu de uitbouw staat. De tuin ligt nu bezaaid met bouwmaterialen.

 

Sluit dit venster om terug te keren